Skip to main content
Blog banner
Sixth Form College
Sixth Form College คืออะไร ? 

 

Sixth Form College คือโรงเรียนที่มีหลักสูตรที่เน้นวิชาการเป็นหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ เช่น Oxford, Cambridge, UCL, Imperial, LSE เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนประเภทนี้จะเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่เข้มข้น และได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 

อีกทั้งการจัดห้องเรียนให้มีจำนวนนักเรียนในคลาสน้อย ทำให้ครูผู้สอนสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้แล้วโรงเรียนประเภทนี้นักเรียนส่วนใหญ่จะมาจากนานาชาติ และมีนักเรียนอังกฤษไม่มากนัก 

 
โรงเรียน Sixth Form College ที่น่าสนใจ 

 

1.Cardiff Sixth Form College  

 

ตั้งอยู่ในเมือง Cardiff เป็นหนึ่งในโรงเรียนติวเข้มในเครือ Dukes Education เพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษและทั่วโลก เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นด้านวิชาการ ได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของประเทศอังกฤษ เปิดสอนในหลักสูตร A-Level, 1 Year GCSE และ Summer School  

นักเรียนของ Cardiff Sixth Form College สามารถสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ รวมถึงคณะที่เป็นที่นิยมอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศอังกฤษ เช่น Oxford, Cambridge รวมถึงมหาวิทยาลัยชื่อดังอื่นๆ อีกมากมาย 

 

Cardiff Sixth Form College มีทั้งหมด 2 แคมปัส ได้แก่ Cardiff และ Cambridge 

 
2.Abbey DLD College 

 

โรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร โดดเด่นในเรื่องขนาดชั้นเรียนที่เล็ก และหลักสูตรการเรียนที่มีคุณภาพ อีกทั้งขึ้นชื่อเรื่องบรรยากาศและกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการนักเรียนได้เป็นอย่างดี  ในด้านการเรียนการสอน ทางโรงเรียนมีการจัดห้องเรียนให้มีขนาดเล็ก ทำให้ผู้สอนสามารถโฟกัสเด็กได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งมีหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบโจทย์ครบ GCSE, A Level, และ International Foundation มีคอร์ส Medicine preparationสำหรับนักเรียนที่สนใจทางด้านหมอ มีคอร์ส Academic sport สำหรับนักเรียนที่สนใจทางด้านกีฬา และมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติอีกด้วย 

 

Abbey DLD College มีทั้งหมด 3 แคมปัสได้แก่ London, Cambridge และ Manchester 

 

3.Mander Portman Woodward (MPW) 

 

Mander Portman Woodward (MPW) Sixth Form Colleges ก่อตั้งเมื่อปี 1973 โดยนักศึกษาที่จบจาก University of Cambridge 3 ท่าน ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 แคมปัส ได้แก่ London, Cambridge และ Birmingham ทางโรงเรียนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตอบคำถามในชั้นเรียน (Cambridge Teaching Style) และจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้องเพื่อให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทางโรงเรียนยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Oxbridge และ แพทยศาสตร์ ในแต่ละปี นักเรียนของ MPW สามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยและคณะที่เลือกไว้เป็นอันดับหนึ่งได้ ซึ่งก็มีนักเรียนที่เข้าเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์ได้เป็นประจำทุกปี นอกจากเรื่องวิชาการแล้ว ทางโรงเรียนยังมีหลักสูตรกิจกรรมเสริมศักยภาพให้มากมาย อาทิเช่น กีฬา การแสดง สันทนาการต่างๆ รวมทั้งหลักสูตรพิเศษที่เรียกว่า Super-curricular เช่น กิจกรรมและชมรมเกี่ยวข้องกับการแพทย์ การโต้วาที หรือแม้แต่ Model United Nations 

 

Mander Portman Woodward (MPW) มีทั้งหมด 3 แคมปัสได้แก่ London, Birmingham, Cambridge 

 

4.Oxford International College 

 

เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ โดยอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่จบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่าง University of Oxford และจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทำให้มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในสาขาวิชานั้นๆ อีกทั้งทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะเฉพาะเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคต รวมไปถึงการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ  

ทางโรงเรียนเปิดสอนในระดับ GCSE และ A-Level  ผลคะแนนในแต่ละปีได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับต้นๆของสหราชอาณาจักร และนักเรียนของที่นี่สามารถเข้าศึกษาในต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำเช่น Oxford, Cambridge, UCL, Imperial และ LSE 

 

Oxford International College แคมปัสตั้งอยู่ที่ Oxford 

 

 

รายชื่อนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโรงเรียน Sixth Form College ของประเทศอังกฤษเท่านั้น หากน้องๆหรือท่านผู้ปกครอง สนใจที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนต่อโรงเรียนมัธยมอังกฤษ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนและขั้นตอนการสมัครได้ที่ 

 

Talk with us >> Click!

หรือโทร

พี่กัน 081-554-8965

พี่เค้ก 088-088-4974

 

“ก้าวสำคัญสู่โรงเรียนมัธยมประเทศอังกฤษ ให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเราช่วยดูแล”

Find Your Direction

At Intake, we are all about giving great advice to each individual, to help you find the right path forward to reach your goals. Get in contact today to see where you could go in future!