Skip to main content
曼徹斯特大教堂

หลักสูตรมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ปีการศึกษา มกราคม 2023

เนื่องจากมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นสำหรับรอบปีการศึกษา 2565 ทางหมาวิทยาลัยจึงได้ทำการปิดรับสมัครเร็วกว่าที่คาดไว้

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์หลายแห่งได้มีเปิดรับนักศึกษาในหลายสาขาวิชาในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2023 เพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่นักศึกษา Intake จำนวนมากในการค้นหามหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่เหมาะสม

ท่านสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อค้นหาหลักสูตรที่สนใจ และพูดคุยกับที่ปรึกษาของเราได้โดยตรง!